Sukuma.Bible

Kuhusu Lugha ya Kisukuma

Kisukuma ni lugha ya Kibantu nchini Tanzania inayozungumzwa na Wasukuma. Mwaka wa 2013 idadi ya wasemaji wa Kisukuma imehesabiwa kuwa watu 7,300,000.
Hii lugha inazungumzwa katika maeneo ya Shinyanga, Geita, na Mwanza.

Tunatamani mno kuueneza ujumbe wa habari njema nchini kote Tanzania. Naomba uungane nasi.

Get involved

You can get involved in Swahili Bible Projects by contributing:
- Translation skills: if you would like to work with us on a project as a Translator please contact bkirimi@biblesocieties.org
- Donating
- Distributing

More about us

Your prayers and support for our work are greatly appreciated. If you would like to find out more about Bible Societies that do projects for Swahili speakers then please click here:

You can also find out more by visiting these Bible Societies:
https://www.unitedbiblesocieties.org/society/bible-society-of-tanzania/

Contact Us

Bible Society of Tanzania

Ninth Rd, Dodoma, Tanzania
Dodoma
Tanzania
BOX 175 Dodoma
Tel: +255-(026)-2324661
E-mail: info@biblesociety-tanzania.org